Qui som

OBRADOR EDÈNDUM és una empresa d’estructura artesanal que publica textos i estudis referents a la cultura humanística i científica. L'àmbit d'edició és, doncs, l'assaig filosòfic i teològic, el pensament científic i la literatura d'idees.
Els editors volen que els textos publicats siguin filològicament correctes i literàriament atractius. Les edicions han d'ésser tipogràficament acurades: claredat, economia de mitjans i un cert classicisme les han de caracteritzar. Les introduccions i les notes, quan escaigui de posar-ne, han d'oferir la informació necessària per a la comprensió de l'obra editada.
La intenció dels editors és, doncs, que els llibres publicats puguin pertànyer al que hom anomena “alta divulgació”, adreçada a un públic cultivat, exigent però no especialista.
Un consell editorial, format per membres de la Universitat Rovira i Virgili i de la Fundació Quer Alt, vetlla perquè els llibres editats s’ajustin al nivell propi de les publicacions universitàries.

Obrador Edèndum
Pl. de la Llibertat 5
43420 Santa Coloma de Queralt
Telèfon: 977 881398
correu@obradoredendum.cat